loading

İŞ KAZALARI VE TAZMİNAT HAKLARI

İŞ KAZALARI VE TAZMİNAT HAKLARI

İŞ KAZALARI VE TAZMİNAT HAKLARI

İŞ KAZALARI VE TAZMİNAT HAKLARI

Öncelikle belirtmek isteriz ki bir iş kazasının gerçekleşmemesi için İşveren, İş Kanunu ve Güvenliği gereğince tüm tedbirleri almak zorundadır. İşveren tarafından gerekli önlemler alınmaz ve bir iş kazası geçirilir ise aşağıda ki hususlar dikkate alınır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kanun No:5510) bu hususta gerekli açıklamayı yapmaktadır,  iş kazalarında madde 13;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, (Hayatın olağan akışı ve yargıya intikal eden olayların çoğunda iş kazası, işin yapıldığı yerde gerçekleşmektedir.)

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, (Mesela asıl iş kasaplık olan şirkette, etlerin dağıtımı için şirket aracı ile şirket dışında kaza geçiren işçi bakımından da olay iş kazası niteliğinde olacaktır.)

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen (işverence işçilerin sabah evlerinden ya da belli noktalardan alınıp işyerine getirilmesi ile işyerinden çıkan işçileri evlerine dağıtan şirket servislerinde meydana gelen kazalar da iş kazası sayılır ve işveren tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekir.) ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

 

 

Bu maddeler, bize bir kazanın iş kazası olabilmesi için mutlak suretle işyerinde gerçekleşen bir kaza olması gerekmediğini göstermektedir. İşyerine giderken ya da işten ayrılırken kullanılan, işverence tahsis edilmiş servisin kaza geçirmesi, işveren tarafından işçinin işi için bir başka yere gönderilmesi halinde yolda ya da gönderilen iş yerinde gerçekleşen kazaları da kapsamaktadır.

 

 

 

İş kazası halinde, işverenlere karşı açılacak olan tazminat davalarında zorunlu arabuluculuk müessesi işlememektedir. Bu nedenle işçinin herhangi bir arabulucuya gitmeden hukuk mahkemelerinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Tercih bu durumda işçiye aittir.

 

 

A

 

            Daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz…!