loading

SAĞLIKTA YANLIŞ TEDAVİ VE TIBBI MÜDAHALEDE TAZMİNAT HAKLARI

SAĞLIKTA YANLIŞ TEDAVİ VE TIBBI MÜDAHALEDE  TAZMİNAT HAKLARI

SAĞLIKTA YANLIŞ TEDAVİ VE TIBBI MÜDAHALEDE TAZMİNAT HAKLARI

SAĞLIKTA YANLIŞ TEDAVİ VE TIBBI MÜDAHALEDE  TAZMİNAT HAKLARI

Bilindiği üzere, sağlık hakkı temel bir insan hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin devlet tarafından sunulması Anayasa’da açıkça ifade edildiği üzere sosyal devlet niteliğinin bir gereğidir. Sağlıklı yaşam hakkının herhangi bir şarta tabi kılınmaksızın gerçekleştirilmesi gereklidir. Her birey sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Bu nedenle özellikle insan yaşamının söz konusu olduğu acil hallerde sağlık hizmetlerinden yararlanılmasının bir takım yasal prosedürlerin gerçekleşmesine bağlanması doğru değildir.

 

Doktor’un  tedavi sırasında mevcut olan tedaviyi yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan tıbbı müdahale

 

Doktor hatası olarak bilinen hekim sorumluluğu olarak bilinen yanlış tedavi kavramı, belirli tıbbi hatalarda tedavi gören hastaya dava açma hakkı tanıyan bir kavramdır.

 

Tıbbi uygulama hataları, komplikasyon sonucu gerçekleşebileceği gibi tıbbi uygulama hatası sonucu da görülebilir. Oluşan zararın komplikasyon sonucu olup olmadığının tespiti tıbbi bilirkişilerce değerlendirilir.

 

Hasta tedavi esnasında oluşan komplikasyon, tıbbi standarda uygun bir müdahale yapılmasına rağmen, ortaya çıkabileceği tıp çevreleri tarafından kabul edilen ve her türlü tedbir alınmasına rağmen kaçınılmaz olarak meydana gelen zararlardır.

 

Hekim, hastasını tedavi ederken hastasını bilgilendirmek ve uygulayacağı tedavi konusunda hastanın onayını almak zorundadır. Hekim uygulanacak tedavi ve oluşabilecek komplikasyonlar konusunda hastasını eksiksiz bir şekilde bilgi vermiş ve uygulayacağı tedavi için rızasını almış olmalıdır.

 

Doktor, hastasının zarar görmemesi için mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak zorundadır. Hekimin buna aykırı davranışı yanlış tedavi olarak değerlendirilir.

 

Hekimlerin ve hastanelerin sorumlulukları çerçevesinde, hukuka aykırı eylem ve işlemlerden kaynaklanan zararlar nedeniyle dava açılır.

 

Hasta ve yakınlarının onayı alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat, Hasta veya yakınları aydınlatılma dan ve onayları alınım onan formları  alınmadan yapılan tedavi ve ameliyat olumsuz sonuçlanmışsa, hasta ölmüş veya bedensel zarara uğramışsa, hastanın veya yakınlarının tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

 

 

 

            Daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz…!