loading

UÇAK KAZALARI

UÇAK KAZALARI

UÇAK KAZALARI

 UÇAK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKLARI

Taşıyıcı şirketin yolcuları sağ salim götürme yükümlülüğünün en ağır ihlal şekli taşıma sözleşmesinin icrası sırasında yolcunun ölümünün gerçekleşmesidir.

 

Davacı olacak yolcu yakınları kaza sonucunda zararın ortaya çıktığını ve zarar ile kaza arasında uygun illiyet bağını ispatlayabildiği surette tazminata hak kazanacaktır. Türk Sivil Havacılık Kanununun 120. Maddesi’nde yer alan zarara sebebiyet veren kaza ifadesi de kaza ile zarar arasında illiyet bağı aranması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yolcu yakınlarının zarara sebep olan kazanın taşıyan havayolu şirketinin, istihdam ettiği adamların kasıtlı eylem ve davranışlarının, ağır ihmallerinin ya da uçuş emniyetini tehlikeye atacak hareketleri sonucu doğduğunu ispatlaması gerekmektedir.

 

Havayolu şirketinin ise kaza sonucu oluşan zararın tazminatı ödemekten kurtulması için kendisinin, istihdam ettiği çalışanlarının, yardımcılarının kazanın olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ispatlaması gerekmektedir.

 

Zararın ispatı bakımından kaza raporunun önemi büyüktür. TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık alanında uzman kişilerden seçilecek bir kurulu kazanın soruşturması için görevlendirir. Bu kurul kazanın ayrıntılı incelemesi ve soruşturmasını yapar. Ancak; kaza raporu sorumluları belirlememekle beraber hakimin başvuru yapacağı takdiri bir delil niteliği taşımaktadır.

 

 

 

Daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz…!